Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Tài liệu bồi dưỡng Toán Casio lớp 11 năm 2013

Đây là một số tài liệu soạn để bồi dưỡng học sinh khá giỏi môn Giải Toán trên máy tính cầm tay Casio, Vinacal năm 2013.

Tài liệu được soạn theo cần sự tương tác giữa giáo viên và học sinh.

Phát huy tính tích cực học tập của học sinh.

Nội dung từ cơ bản đến nâng cao.

Nội dung chú trọng về tư duy Toán học, xem máy tính chủ yếu là công cụ trợ giúp giải Toán.

Tóm tắt sơ lượng nội dung chính.

Gồm có 9 buổi. Bao gồm: Căn bản Casio 570ES; Phương trình, hệ phương trình, hệ thức lượng trong tam giác, lượng giác, nhị thức Newton, dãy số, cấp số cộng nhân, bài toán lãi suất ngân hàng và ôn tập tổng hợp...

Tất cả nội dung có thể xem và tải về tại đây....


Đề Toán Casio Lớp 12 Tỉnh Kiên Giang Năm 2019 - 2020

Đề thi chọn học sinh giỏi vòng tỉnh GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2019 2020 Ngày thi 12/9/2019