Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

Điểm thi Toán lớp 12A4

Điểm thi môn Toán học kỳ 1, lớp 12A4. Nhìn chung điểm không cao, cao nhất là 6.75, làm tròn thành 7.0

1 Nguyễn Điền  Anh 3.5
2 Trương Trí  Bảo 5.0
3 Thị Kim  Chăm 6.5
4 Danh Minh  Chuẩn 5.0
5 Danh Kinh  Doanh 6.0
6 Lâm Bích  Duyên 5.5
7 Từ Bảo  Duy 5.5
8 Tô Tấn  Đạt 4.0
9 Lê Thị Thu  5.5
10 Trần Thiên  Hóa 5.0
11 Lâm Thị Mỹ  Huyền 6.5
12 Lương Văn  Khỏe 7.0
13 Thạch Vũ Thanh  Lâm 5.5
14 Tô Ái  Linh 1.5
15 Thị Út  Mi 5.0
16 Nguyễn Thị Diểm  My 4.0
17 Danh  Neo 4.0
18 Vỏ Thúy  Ngân 5.5
19 Trần Tuấn  Nguyên 6.0
20 Huỳnh Trọng  Nhân 6.0
21 Danh Thị Hồng  Như 3.5
22 Trần Nguyễn Ngọc  Quí 4.0
23 Thị Kim  Sây 2.0
24 Danh Ngọc  Tấn 7.0
25 Trần Kim  Thảo 3.0
26 Thị  Thi 2.5
27 Thị Sóc  Thương 5.0
28 Danh Thị Diễm  Thúy 2.5
29 Phạm Hoàng  Tình 6.0
30 Trần Phương  Toàn 5.0
31 Biện Thị Ngọc  Trinh 7.0
32 Nguyễn Ngọc Như  Trúc 5.5
33 Danh  4.0

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

Ôn tập học kỳ I Toán 10 (F2)


Bài tập giúp các em học sinh ôn tập học kỳ I môn Toán lớp 10.
Nội dung tài liệu gồm những bài tập cơ bản và một số bài nâng cao.
Tải về xem tại đây...

Chia sẻ Bài giảng: Tập Hợp - Đại số 10 - File Power Point 2021 + 20 Bài tập trắc nghiệm

Chia sẻ Bài giảng: Tập Hợp - Đại số 10 - File Power Point 2021 + 20 Bài tập trắc nghiệm Tải về tại đây...