Saturday, December 15, 2012

Điểm thi Toán lớp 12A4

Điểm thi môn Toán học kỳ 1, lớp 12A4. Nhìn chung điểm không cao, cao nhất là 6.75, làm tròn thành 7.0

1 Nguyễn Điền  Anh 3.5
2 Trương Trí  Bảo 5.0
3 Thị Kim  Chăm 6.5
4 Danh Minh  Chuẩn 5.0
5 Danh Kinh  Doanh 6.0
6 Lâm Bích  Duyên 5.5
7 Từ Bảo  Duy 5.5
8 Tô Tấn  Đạt 4.0
9 Lê Thị Thu  5.5
10 Trần Thiên  Hóa 5.0
11 Lâm Thị Mỹ  Huyền 6.5
12 Lương Văn  Khỏe 7.0
13 Thạch Vũ Thanh  Lâm 5.5
14 Tô Ái  Linh 1.5
15 Thị Út  Mi 5.0
16 Nguyễn Thị Diểm  My 4.0
17 Danh  Neo 4.0
18 Vỏ Thúy  Ngân 5.5
19 Trần Tuấn  Nguyên 6.0
20 Huỳnh Trọng  Nhân 6.0
21 Danh Thị Hồng  Như 3.5
22 Trần Nguyễn Ngọc  Quí 4.0
23 Thị Kim  Sây 2.0
24 Danh Ngọc  Tấn 7.0
25 Trần Kim  Thảo 3.0
26 Thị  Thi 2.5
27 Thị Sóc  Thương 5.0
28 Danh Thị Diễm  Thúy 2.5
29 Phạm Hoàng  Tình 6.0
30 Trần Phương  Toàn 5.0
31 Biện Thị Ngọc  Trinh 7.0
32 Nguyễn Ngọc Như  Trúc 5.5
33 Danh  4.0

No comments:

Post a Comment

Trong mục hồ sơ, bạn có thể chọn "Ẩn danh" để gửi bình luận của mỗi bài viết.

Bài đăng nổi bật

Công cụ vẽ góc lượng giác bằng Geogebra (cho hình học lớp 11 chương trình mới)

Sau một đêm ngâm cứu, cũng làm được công cụ vẽ góc lượng giác trên Geogebra, giúp soạn bài tập trắc nghiệm thuận tiện hơn. Chia sẻ free với ...

Popular Posts