Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2023

Website mới của Phòng khảo thí và kiểm định Kiên Giang

 Trang website mới của Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng Kiên Giang.

Nơi lưu trữ các văn bản và đề thi các năm của tỉnh Kiên Giang

Phòng khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục


Phòng khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Kiên Giang

https://padlet.com/dangng1021/KGDOTEQM

Nguồn: Thầy Đẳng

Bài đăng nổi bật

Website mới của Phòng khảo thí và kiểm định Kiên Giang

 Trang website mới của Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng Kiên Giang. Nơi lưu trữ các văn bản và đề thi các năm của tỉnh Kiên Giang Phòn...

Popular Posts