Saturday, February 16, 2013

ĐIỂM KIỂM TRA TOÁN LỚP 10A6 (15 PHÚT VÀ 45 PHÚT)

ĐIỂM KIỂM TRA TOÁN LỚP 10A6 (15 PHÚT VÀ 45 PHÚT)


10A6 15 phút 1 tiết
1 Nguyễn Khánh  An 6.0 4.0
2 Danh  Bảo 9.0 9.0
3 Bùi Phương  Chăm 5.0 5.0
4 Thái Đăng  Dương 9.0 8.0
5 Nguyễn Phước  Điền 5.0 5.0
6 Hà Văn  Đủ

7 Mai Huỳnh Trường  Giang

8 Ngô Nhựt  Hào 5.0 5.0
9 Danh  Hiếu

10 Lê Thị Cẩm  Hường 8.0 9.0
11 Đặng Hoài  Khanh 8.0 8.0
12 Danh Tuấn  Kiệt

13 Trần Thị Thiên Kim 6.0 6.0
14 Danh Tam  Lan 7.0 6.0
15 Bùi Vủ  Liệt 9.0 8.0
16 Trần Vủ  Lộc

17 Huỳnh Tiến  Luật 6.0 6.0
18 Nguyễn Thị Trúc  Mai 9.0 9.0
19 Viên Thị Kim  Ngân 8.0 9.0
20 Trịnh Thu  Ngân 6.0 5.0
21 Nguyễn Mỹ  Ngọc

22 Võ Minh  Nghĩa 7.0 6.0
23 Bùi Quốc  Nhân 4.0 5.0
24 Huỳnh Yến  Nhi

25 Danh Thị Huỳnh  Như 7.0 5.0
26 Trần Thị Kim  Như 8.0 9.0
27 Trần Hữu  Phúc 2.0 3.0
28 Châu Chúc  Phương 7.0 7.0
29 Danh Na  Ruol

30 Lương Văn  Tâm 4.0 7.0
31 Danh  Thân 5.0 4.0
32 Trần Thanh  Thới 7.0 6.0
33 Danh Thị Thủy  Tiên

34 Ngô Quốc  Tinh 10.0 9.0
35 Danh Thị Tố  Trăm 3.0 5.0
36 Nguyễn Thị Phương Thanh  Trang 7.0 8.0
37 Từ Thị Huyền  Trang 6.0 2.0
38 Võ Thành  Trung 6.0 7.0
39 Huỳnh Kim  Tuyến 10.0 9.0

ĐIỂM KIỂM TRA TOÁN 15 PHÚT VÀ 1 TIẾT LỚP 10A1

ĐIỂM KIỂM TRA TOÁN 15 PHÚT VÀ 1 TIẾT LỚP 10A1


10A1 15 phút 1 tiết
1 Bùi Thị Kim  Anh 8.0 9.0
2 Nguyễn Lê Chí  Bình 4.0 4.0
3 Nguyễn Chí  Công 8.0 7.0
4 Nguyễn Thành  Công 5.0
5 Nguyễn Công  Diệu 8.0 5.0
6 Nguyễn Kiều  Dung 9.0 9.0
7 Nguyễn Huỳnh  Đào 6.0 6.0
8 Nguyễn Trung   Đông 9.0 10.0
9 Danh Hiền   Đức
10 Danh Chí  Hải 6.0 4.0
11 Đoàn Văn   Hập 5.0 7.0
12 Nguyễn Hồng  Hoài
13 Trần Hoàng  Huy 6.0 5.0
14 Trần Trung   Kiên 2.0 1.0
15 Huỳnh Ngọc  Lam 9.0 10.0
16 Nguyễn Ngọc  Linh 4.0 3.0
17 Lê Phi  Long
18 Bùi Thị Diễm  My 6.0 9.0
19 Cao Văn   Nghĩa 5.0 6.0
20 Trần Như   Nguyện 3.0 2.0
21 Lê Thị Yến  Nhi 9.0 8.0
22 Nguyễn Hoàng  Như 6.0 7.0
23 Huỳnh Minh  Nhựt 6.0 6.0
24 Ngô Minh  Nhựt 6.0 5.0
25 Phan Trúc  Phương 9.0 9.0
26 Trần Huỳnh Thiện  Quang 9.0 9.0
27 Danh   Sáng 5.0 2.0
28 Trần Thiên   Tấn 9.0 9.0
29 Võ Hoàng  Thái
30 Danh   Thanh 6.0 8.0
31 Nguyễn   Thắng 8.0 8.0
32 Danh Hoàng   Thiện 7.0 2.0
33 Phan Thanh  Thuấn 8.0 8.0
34 Trần Cẩm  Tiên 8.0 9.0
35 Phạm Thủy  Tiên 9.0 9.0
36 Trần Thị Bé  Tố 3.0 2.0
37 Trần Bảo   Trân 8.0 9.0
38 Nguyễn Thị Huyền  Trang 9.0 9.0
39 Trần Thị Ái  Trinh 6.0 4.0
40 Trần Khánh   Tự 8.0 6.0
41 Trần Thị Bảo  Vi 8.0 8.0
42 Huỳnh Kim  Ý 6.0 7.0

Điểm KT 15p môn Toán [12A4]

ĐIỂM KIỂM TRA TOÁN 15 PHÚT LỚP 12A4

1 Nguyễn Điền  Anh 3.0
2 Trương Trí  Bảo 5.0
3 Thị Kim  Chăm 10.0
4 Danh Minh  Chuẩn 6.0
5 Danh Kinh  Doanh 7.0
6 Lâm Bích  Duyên 5.0
7 Từ Bảo  Duy 7.0
8 Tô Tấn  Đạt 7.0
9 Lê Thị Thu  9.0
10 Trần Thiên  Hóa 8.0
11 Lâm Thị Mỹ  Huyền 7.0
12 Lương Văn  Khỏe 10.0
13 Thạch Vũ Thanh  Lâm 7.0
14 Tô Ái  Linh 6.0
15 Thị Út  Mi 6.0
16 Nguyễn Thị Diểm  My 8.0
17 Danh  Neo 4.0
18 Vỏ Thúy  Ngân 8.0
19 Trần Tuấn  Nguyên 7.0
20 Huỳnh Trọng  Nhân 10.0
21 Danh Thị Hồng  Như 6.0
22 Trần Nguyễn Ngọc  Quí 7.0
23 Thị Kim  Sây 4.0
24 Danh Ngọc  Tấn 9.0
25 Trần Kim  Thảo 5.0
26 Thị  Thi 4.0
27 Thị Sóc  Thương 5.0
28 Danh Thị Diễm  Thúy 4.0
29 Phạm Hoàng  Tình 6.0
30 Trần Phương  Toàn 8.0
31 Biện Thị Ngọc  Trinh 10.0
32 Nguyễn Ngọc Như  Trúc 7.0
33 Danh  5.0

Bài đăng nổi bật

Công cụ vẽ góc lượng giác bằng Geogebra (cho hình học lớp 11 chương trình mới)

Sau một đêm ngâm cứu, cũng làm được công cụ vẽ góc lượng giác trên Geogebra, giúp soạn bài tập trắc nghiệm thuận tiện hơn. Chia sẻ free với ...

Popular Posts