Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

Điểm KT 15p môn Toán [12A4]

ĐIỂM KIỂM TRA TOÁN 15 PHÚT LỚP 12A4

1 Nguyễn Điền  Anh 3.0
2 Trương Trí  Bảo 5.0
3 Thị Kim  Chăm 10.0
4 Danh Minh  Chuẩn 6.0
5 Danh Kinh  Doanh 7.0
6 Lâm Bích  Duyên 5.0
7 Từ Bảo  Duy 7.0
8 Tô Tấn  Đạt 7.0
9 Lê Thị Thu  9.0
10 Trần Thiên  Hóa 8.0
11 Lâm Thị Mỹ  Huyền 7.0
12 Lương Văn  Khỏe 10.0
13 Thạch Vũ Thanh  Lâm 7.0
14 Tô Ái  Linh 6.0
15 Thị Út  Mi 6.0
16 Nguyễn Thị Diểm  My 8.0
17 Danh  Neo 4.0
18 Vỏ Thúy  Ngân 8.0
19 Trần Tuấn  Nguyên 7.0
20 Huỳnh Trọng  Nhân 10.0
21 Danh Thị Hồng  Như 6.0
22 Trần Nguyễn Ngọc  Quí 7.0
23 Thị Kim  Sây 4.0
24 Danh Ngọc  Tấn 9.0
25 Trần Kim  Thảo 5.0
26 Thị  Thi 4.0
27 Thị Sóc  Thương 5.0
28 Danh Thị Diễm  Thúy 4.0
29 Phạm Hoàng  Tình 6.0
30 Trần Phương  Toàn 8.0
31 Biện Thị Ngọc  Trinh 10.0
32 Nguyễn Ngọc Như  Trúc 7.0
33 Danh  5.0

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trong mục hồ sơ, bạn có thể chọn "Ẩn danh" để gửi bình luận của mỗi bài viết.

YÊU CẦU NĂNG LỰC CHUNG ĐỐI VỚI HỌC SINH THPT

  YÊU CẦU NĂNG LỰC CHUNG ĐỐI VỚI HỌC SINH THPT Năng lực Yêu cầu cần đạt đối với học sinh cấp THPT Năng lực...