Saturday, February 16, 2013

ĐIỂM KIỂM TRA TOÁN LỚP 10A6 (15 PHÚT VÀ 45 PHÚT)

ĐIỂM KIỂM TRA TOÁN LỚP 10A6 (15 PHÚT VÀ 45 PHÚT)


10A6 15 phút 1 tiết
1 Nguyễn Khánh  An 6.0 4.0
2 Danh  Bảo 9.0 9.0
3 Bùi Phương  Chăm 5.0 5.0
4 Thái Đăng  Dương 9.0 8.0
5 Nguyễn Phước  Điền 5.0 5.0
6 Hà Văn  Đủ

7 Mai Huỳnh Trường  Giang

8 Ngô Nhựt  Hào 5.0 5.0
9 Danh  Hiếu

10 Lê Thị Cẩm  Hường 8.0 9.0
11 Đặng Hoài  Khanh 8.0 8.0
12 Danh Tuấn  Kiệt

13 Trần Thị Thiên Kim 6.0 6.0
14 Danh Tam  Lan 7.0 6.0
15 Bùi Vủ  Liệt 9.0 8.0
16 Trần Vủ  Lộc

17 Huỳnh Tiến  Luật 6.0 6.0
18 Nguyễn Thị Trúc  Mai 9.0 9.0
19 Viên Thị Kim  Ngân 8.0 9.0
20 Trịnh Thu  Ngân 6.0 5.0
21 Nguyễn Mỹ  Ngọc

22 Võ Minh  Nghĩa 7.0 6.0
23 Bùi Quốc  Nhân 4.0 5.0
24 Huỳnh Yến  Nhi

25 Danh Thị Huỳnh  Như 7.0 5.0
26 Trần Thị Kim  Như 8.0 9.0
27 Trần Hữu  Phúc 2.0 3.0
28 Châu Chúc  Phương 7.0 7.0
29 Danh Na  Ruol

30 Lương Văn  Tâm 4.0 7.0
31 Danh  Thân 5.0 4.0
32 Trần Thanh  Thới 7.0 6.0
33 Danh Thị Thủy  Tiên

34 Ngô Quốc  Tinh 10.0 9.0
35 Danh Thị Tố  Trăm 3.0 5.0
36 Nguyễn Thị Phương Thanh  Trang 7.0 8.0
37 Từ Thị Huyền  Trang 6.0 2.0
38 Võ Thành  Trung 6.0 7.0
39 Huỳnh Kim  Tuyến 10.0 9.0

No comments:

Post a Comment

Trong mục hồ sơ, bạn có thể chọn "Ẩn danh" để gửi bình luận của mỗi bài viết.

Bài đăng nổi bật

Công cụ vẽ góc lượng giác bằng Geogebra (cho hình học lớp 11 chương trình mới)

Sau một đêm ngâm cứu, cũng làm được công cụ vẽ góc lượng giác trên Geogebra, giúp soạn bài tập trắc nghiệm thuận tiện hơn. Chia sẻ free với ...

Popular Posts