Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

ĐIỂM KIỂM TRA TOÁN LỚP 10A6 (15 PHÚT VÀ 45 PHÚT)

ĐIỂM KIỂM TRA TOÁN LỚP 10A6 (15 PHÚT VÀ 45 PHÚT)


10A6 15 phút 1 tiết
1 Nguyễn Khánh  An 6.0 4.0
2 Danh  Bảo 9.0 9.0
3 Bùi Phương  Chăm 5.0 5.0
4 Thái Đăng  Dương 9.0 8.0
5 Nguyễn Phước  Điền 5.0 5.0
6 Hà Văn  Đủ

7 Mai Huỳnh Trường  Giang

8 Ngô Nhựt  Hào 5.0 5.0
9 Danh  Hiếu

10 Lê Thị Cẩm  Hường 8.0 9.0
11 Đặng Hoài  Khanh 8.0 8.0
12 Danh Tuấn  Kiệt

13 Trần Thị Thiên Kim 6.0 6.0
14 Danh Tam  Lan 7.0 6.0
15 Bùi Vủ  Liệt 9.0 8.0
16 Trần Vủ  Lộc

17 Huỳnh Tiến  Luật 6.0 6.0
18 Nguyễn Thị Trúc  Mai 9.0 9.0
19 Viên Thị Kim  Ngân 8.0 9.0
20 Trịnh Thu  Ngân 6.0 5.0
21 Nguyễn Mỹ  Ngọc

22 Võ Minh  Nghĩa 7.0 6.0
23 Bùi Quốc  Nhân 4.0 5.0
24 Huỳnh Yến  Nhi

25 Danh Thị Huỳnh  Như 7.0 5.0
26 Trần Thị Kim  Như 8.0 9.0
27 Trần Hữu  Phúc 2.0 3.0
28 Châu Chúc  Phương 7.0 7.0
29 Danh Na  Ruol

30 Lương Văn  Tâm 4.0 7.0
31 Danh  Thân 5.0 4.0
32 Trần Thanh  Thới 7.0 6.0
33 Danh Thị Thủy  Tiên

34 Ngô Quốc  Tinh 10.0 9.0
35 Danh Thị Tố  Trăm 3.0 5.0
36 Nguyễn Thị Phương Thanh  Trang 7.0 8.0
37 Từ Thị Huyền  Trang 6.0 2.0
38 Võ Thành  Trung 6.0 7.0
39 Huỳnh Kim  Tuyến 10.0 9.0

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trong mục hồ sơ, bạn có thể chọn "Ẩn danh" để gửi bình luận của mỗi bài viết.

Website mới của Phòng khảo thí và kiểm định Kiên Giang

 Trang website mới của Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng Kiên Giang. Nơi lưu trữ các văn bản và đề thi các năm của tỉnh Kiên Giang Phòn...