Saturday, August 27, 2011

Trục đỗi ứng của một hình

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=x1JvW6NE_Lg]

No comments:

Post a Comment

Trong mục hồ sơ, bạn có thể chọn "Ẩn danh" để gửi bình luận của mỗi bài viết.

Ôn tập hình học 12 - Chương I

Ôn tập hình học 12 - Chương I Tải về tại đây https://goo.gl/xBpgFM