Thursday, October 13, 2016

Hướng dẫn sử dụng phần mềm McMix 2015


Hướng dẫn sử dụng phần mềm McMix 2015

No comments:

Post a Comment

Trong mục hồ sơ, bạn có thể chọn "Ẩn danh" để gửi bình luận của mỗi bài viết.

Giải phương trình bậc 3 bằng tay [Phần 2]

Giải phương trình bậc 3 bằng tay [Phần 2] Sử dụng phép thế lượng giác.