Friday, September 1, 2017

Min - Max của hàm số Giải tích 12

Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

No comments:

Post a Comment

Trong mục hồ sơ, bạn có thể chọn "Ẩn danh" để gửi bình luận của mỗi bài viết.

Ôn tập hình học 12 - Chương I

Ôn tập hình học 12 - Chương I Tải về tại đây https://goo.gl/xBpgFM