Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

Đề thi thử Toán năm 2018 của Sở Giáo Dục Đào Tạo Kiên Giang


Đề thi thử Toán năm 2018 của Sở Giáo Dục Đào Tạo Kiên Giang vào ngày 24/5/2018

Đề 109
https://drive.google.com/file/d/1TjVVDbCtI-q_tTRbxRuzJd7b8lUdzaeG/view?usp=sharing

Đề 210
https://drive.google.com/file/d/1qsppC16UjwQEkMlcMPIcroy3XO23tQsE/view?usp=sharing

Đề 311
https://drive.google.com/file/d/1i2ezYauJvEcBIHqVKbYy80zsbGmet01x/view?usp=sharing

Đề 446
https://drive.google.com/file/d/1-adOJCRG3SeHspxKHeEmS01CaArcHSib/view?usp=sharing

Đề 579
https://drive.google.com/file/d/1gzyxeLyg-MdMEh3vWcAGdcasqGXX8bSn/view?usp=sharing

Đề 610
https://drive.google.com/file/d/1J-ZxcTNZU8R_t6Nt1FkFJIRTsFxWcS84/view?usp=sharing

Đáp án 6 mã đề:
https://drive.google.com/file/d/1vNjXYc6FTRDNk7OdDBzuIXNvRELVU-WZ/view?usp=sharing

Tải về file Word tại đây....

Nguồn file Word: Phòng KT&KĐ gửi về các trường.

File pdf thì tự Scan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trong mục hồ sơ, bạn có thể chọn "Ẩn danh" để gửi bình luận của mỗi bài viết.

Đề Toán Casio Lớp 12 Tỉnh Kiên Giang Năm 2019 - 2020

Đề thi chọn học sinh giỏi vòng tỉnh GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2019 2020 Ngày thi 12/9/2019