Thursday, May 31, 2018

Đề thi thử Toán năm 2018 của Sở Giáo Dục Đào Tạo Kiên Giang


Đề thi thử Toán năm 2018 của Sở Giáo Dục Đào Tạo Kiên Giang vào ngày 24/5/2018

Đề 109
https://drive.google.com/file/d/1TjVVDbCtI-q_tTRbxRuzJd7b8lUdzaeG/view?usp=sharing

Đề 210
https://drive.google.com/file/d/1qsppC16UjwQEkMlcMPIcroy3XO23tQsE/view?usp=sharing

Đề 311
https://drive.google.com/file/d/1i2ezYauJvEcBIHqVKbYy80zsbGmet01x/view?usp=sharing

Đề 446
https://drive.google.com/file/d/1-adOJCRG3SeHspxKHeEmS01CaArcHSib/view?usp=sharing

Đề 579
https://drive.google.com/file/d/1gzyxeLyg-MdMEh3vWcAGdcasqGXX8bSn/view?usp=sharing

Đề 610
https://drive.google.com/file/d/1J-ZxcTNZU8R_t6Nt1FkFJIRTsFxWcS84/view?usp=sharing

Đáp án 6 mã đề:
https://drive.google.com/file/d/1vNjXYc6FTRDNk7OdDBzuIXNvRELVU-WZ/view?usp=sharing

Tải về file Word tại đây....

Nguồn file Word: Phòng KT&KĐ gửi về các trường.

File pdf thì tự Scan

No comments:

Post a Comment

Trong mục hồ sơ, bạn có thể chọn "Ẩn danh" để gửi bình luận của mỗi bài viết.

Bài đăng nổi bật

Công cụ vẽ góc lượng giác bằng Geogebra (cho hình học lớp 11 chương trình mới)

Sau một đêm ngâm cứu, cũng làm được công cụ vẽ góc lượng giác trên Geogebra, giúp soạn bài tập trắc nghiệm thuận tiện hơn. Chia sẻ free với ...

Popular Posts