Monday, August 20, 2012

Bài tập phương trình lượng giác [11 chuẩn]

Bài tập phương trình lượng giác cơ bản, giúp học sinh lớp 11 bổ sung, rèn luyện thêm bên cạnh sách giáo khoa. 
Tài liệu được lưu dưới định dạng file pdf, các em học sinh có thể tải về đọc trên máy tính, hoặc in ra trên giấy A4 xem cũng rất tiện lợi.

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ MÁY TÍNH...

No comments:

Post a Comment

Trong mục hồ sơ, bạn có thể chọn "Ẩn danh" để gửi bình luận của mỗi bài viết.

Tìm nguyên hàm bằng phương pháp từng phần 2018 Giải tích 12

Tìm nguyên hàm bằng phương pháp từng phần