Saturday, September 29, 2012

Điểm Kiểm tra Giải tích 45' phút lớp 12A4


Điểm KT 45' 12A4
TT
Họ tên
Điểm
1
Nguyễn Điền
Anh
7.0
2
Trương Trí
Bảo
5.5
3
Thị Kim
Chăm
8.0
4
Danh Minh
Chuẩn
6.0
5
Danh Kinh
Doanh
8.0
6
Lâm Bích
Duyên
5.5
7
Từ Bảo
Duy
7.0
8
Tô Tấn
Đạt
5.5
9
Lê Thị Thu
7.5
10
Trần Thiên
Hóa
7.5
11
Lâm Thị Mỹ
Huyền
9.0
12
Lương Văn
Khỏe
9.5
13
Thạch Vũ Thanh
Lâm
6.5
14
Tô Ái
Linh
5.5
15
Thị Út
Mi
6.0
16
Nguyễn Thị Diểm
My
8.0
17
Danh
Neo
3.0
18
Vỏ Thúy
Ngân
8.0
19
Trần Tuấn
Nguyên
8.0
20
Huỳnh Trọng
Nhân
8.5
21
Danh Thị Hồng
Như
5.5
22
Trần Nguyễn Ngọc
Quí
6.5
23
Thị Kim
Sây
1.5
24
Danh Ngọc
Tấn
8.0
25
Trần Kim
Thảo
4.0
26
Thị
Thi
4.0
27
Thị Sóc
Thương
8.5
28
Danh Thị Diễm
Thúy
6.0
29
Phạm Hoàng
Tình
4.0
30
Trần Phương
Toàn
7.0
31
Biện Thị Ngọc
Trinh
9.0
32
Nguyễn Ngọc Như
Trúc
8.5
33
Danh
6.0

No comments:

Post a Comment

Trong mục hồ sơ, bạn có thể chọn "Ẩn danh" để gửi bình luận của mỗi bài viết.

Bài đăng nổi bật

Công cụ vẽ góc lượng giác bằng Geogebra (cho hình học lớp 11 chương trình mới)

Sau một đêm ngâm cứu, cũng làm được công cụ vẽ góc lượng giác trên Geogebra, giúp soạn bài tập trắc nghiệm thuận tiện hơn. Chia sẻ free với ...

Popular Posts