Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

Điểm Kiểm tra Giải tích 45' phút lớp 12A4


Điểm KT 45' 12A4
TT
Họ tên
Điểm
1
Nguyễn Điền
Anh
7.0
2
Trương Trí
Bảo
5.5
3
Thị Kim
Chăm
8.0
4
Danh Minh
Chuẩn
6.0
5
Danh Kinh
Doanh
8.0
6
Lâm Bích
Duyên
5.5
7
Từ Bảo
Duy
7.0
8
Tô Tấn
Đạt
5.5
9
Lê Thị Thu
7.5
10
Trần Thiên
Hóa
7.5
11
Lâm Thị Mỹ
Huyền
9.0
12
Lương Văn
Khỏe
9.5
13
Thạch Vũ Thanh
Lâm
6.5
14
Tô Ái
Linh
5.5
15
Thị Út
Mi
6.0
16
Nguyễn Thị Diểm
My
8.0
17
Danh
Neo
3.0
18
Vỏ Thúy
Ngân
8.0
19
Trần Tuấn
Nguyên
8.0
20
Huỳnh Trọng
Nhân
8.5
21
Danh Thị Hồng
Như
5.5
22
Trần Nguyễn Ngọc
Quí
6.5
23
Thị Kim
Sây
1.5
24
Danh Ngọc
Tấn
8.0
25
Trần Kim
Thảo
4.0
26
Thị
Thi
4.0
27
Thị Sóc
Thương
8.5
28
Danh Thị Diễm
Thúy
6.0
29
Phạm Hoàng
Tình
4.0
30
Trần Phương
Toàn
7.0
31
Biện Thị Ngọc
Trinh
9.0
32
Nguyễn Ngọc Như
Trúc
8.5
33
Danh
6.0

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trong mục hồ sơ, bạn có thể chọn "Ẩn danh" để gửi bình luận của mỗi bài viết.

Chia sẻ Bài giảng: Tập Hợp - Đại số 10 - File Power Point 2021 + 20 Bài tập trắc nghiệm

Chia sẻ Bài giảng: Tập Hợp - Đại số 10 - File Power Point 2021 + 20 Bài tập trắc nghiệm Tải về tại đây...