Tuesday, September 4, 2012

Kiểm Tra 15 phút môn Toán 10A6

Điểm kiểm tra 15 phút lớp 10A6


Kết quả điểm kiểm tra hơi thấp, chỉ có 15 em đạt từ trung bình trở lên.
 
STT Họ Và Tên Điểm 15'
1 Nguyễn Khánh  An 2
2 Danh  Bảo 6
3 Bùi Phương  Chăm 6
4 Thái Đăng  Dương 5
5 Nguyễn Phước  Điền 1
6 Hà Văn  Đủ 1
7 Mai Huỳnh Trường  Giang 6
8 Ngô Nhựt  Hào 2
9 Danh  Hiếu 1
10 Lê Thị Cẩm  Hường 8
11 Đặng Hoài  Khanh 3
12 Danh Tuấn  Kiệt
13 Danh Tam  Lan 2
14 Bùi Vủ  Liệt 6
15 Thị Kim  Loan
16 Trần Vủ  Lộc 4
17 Huỳnh Tiến  Luật 4
18 Nguyễn Thị Trúc  Mai 6
19 Viên Thị Kim  Ngân 6
20 Trịnh Thu  Ngân 1
21 Nguyễn Mỹ  Ngọc 5
22 Võ Minh  Nghĩa 3
23 Bùi Quốc  Nhân 5
24 Huỳnh Yến  Nhi 1
25 Danh Thị Huỳnh  Như 5
26 Trần Thị Kim  Như 7
27 Trần Hữu  Phúc 1
28 Châu Chúc  Phương 3
29 Danh Na  Ruol 2
30 Lương Văn  Tâm 2
31 Danh  Thân 6
32 Trần Thanh  Thới 2
33 Danh Thị Thủy  Tiên 2
34 Ngô Quốc  Tinh 9
35 Danh Thị Tố  Trăm 2
36 Nguyễn Thị Phương Thanh  Trang 3
37 Từ Thị Huyền  Trang 2
38 Võ Thành  Trung 2
39 Huỳnh Kim  Tuyến 9

No comments:

Post a Comment

Trong mục hồ sơ, bạn có thể chọn "Ẩn danh" để gửi bình luận của mỗi bài viết.

Bài đăng nổi bật

Công cụ vẽ góc lượng giác bằng Geogebra (cho hình học lớp 11 chương trình mới)

Sau một đêm ngâm cứu, cũng làm được công cụ vẽ góc lượng giác trên Geogebra, giúp soạn bài tập trắc nghiệm thuận tiện hơn. Chia sẻ free với ...

Popular Posts