Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012

Điểm Kiểm tra 15 phút Hình học 11A6

http://4.bp.blogspot.com/-Z3TMFLIXtGM/UD-5BSgtPyI/AAAAAAAAAI0/3Rln37wtRvA/s400/15m.png


STT Họ Và Tên Điểm
1 Võ Đức  Anh 2
2 Thị Thu  Anh 8
3 Lê Văn  Cầm 4
4 Trần Thị Phượng  Duy 8
5 Nguyễn Thị  Hạnh 7
6 Trương Anh  Khoa 7
7 Vũ Hoàng  Khuê 4
8 Danh  Lảm 5
9 Danh Thị Kiều  Loan 5
10 Danh  Lực 4
11 Nguyễn Thị Diễm  My 9
12 Huỳnh Thị Hồng  Ngân 9
13 Cao Huỳnh  Như 5
14 Huỳnh Văn  Phố 4
15 Nguyễn Thị  Phương 1
16 Nguyễn Thị Bích  Phương 3
17 Nguyễn Trung Phương 5
18 Lê Huỳnh  Sái 1
19 Huỳnh Thanh  Sang 5
20 Ngô Phát  Tài 7
21 Bùi Quốc  Thân 6
22 Thị Chành  Thi 3
23 Phan Trần Anh Thoại 4
24 Nguyễn Ngọc Thơ 8
25 Nguyễn Thị Bé  Thương 7
26 Danh Nhựt  Tiến 7
27 Trần Thị Mộng  Trinh 6
28 Nguyễn Thị Lan  Trinh 5
29 Trần Hữu  Trọng 1
30 Nguyễn Văn Nhật  Trường 4
31 Danh  Tuấn 4

__________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trong mục hồ sơ, bạn có thể chọn "Ẩn danh" để gửi bình luận của mỗi bài viết.

Đề Toán Casio Lớp 12 Tỉnh Kiên Giang Năm 2019 - 2020

Đề thi chọn học sinh giỏi vòng tỉnh GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2019 2020 Ngày thi 12/9/2019