Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012

Điểm Kiểm tra 15 phút Hình học 11A6

http://4.bp.blogspot.com/-Z3TMFLIXtGM/UD-5BSgtPyI/AAAAAAAAAI0/3Rln37wtRvA/s400/15m.png


STT Họ Và Tên Điểm
1 Võ Đức  Anh 2
2 Thị Thu  Anh 8
3 Lê Văn  Cầm 4
4 Trần Thị Phượng  Duy 8
5 Nguyễn Thị  Hạnh 7
6 Trương Anh  Khoa 7
7 Vũ Hoàng  Khuê 4
8 Danh  Lảm 5
9 Danh Thị Kiều  Loan 5
10 Danh  Lực 4
11 Nguyễn Thị Diễm  My 9
12 Huỳnh Thị Hồng  Ngân 9
13 Cao Huỳnh  Như 5
14 Huỳnh Văn  Phố 4
15 Nguyễn Thị  Phương 1
16 Nguyễn Thị Bích  Phương 3
17 Nguyễn Trung Phương 5
18 Lê Huỳnh  Sái 1
19 Huỳnh Thanh  Sang 5
20 Ngô Phát  Tài 7
21 Bùi Quốc  Thân 6
22 Thị Chành  Thi 3
23 Phan Trần Anh Thoại 4
24 Nguyễn Ngọc Thơ 8
25 Nguyễn Thị Bé  Thương 7
26 Danh Nhựt  Tiến 7
27 Trần Thị Mộng  Trinh 6
28 Nguyễn Thị Lan  Trinh 5
29 Trần Hữu  Trọng 1
30 Nguyễn Văn Nhật  Trường 4
31 Danh  Tuấn 4

__________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trong mục hồ sơ, bạn có thể chọn "Ẩn danh" để gửi bình luận của mỗi bài viết.

Chia sẻ Bài giảng: Tập Hợp - Đại số 10 - File Power Point 2021 + 20 Bài tập trắc nghiệm

Chia sẻ Bài giảng: Tập Hợp - Đại số 10 - File Power Point 2021 + 20 Bài tập trắc nghiệm Tải về tại đây...