Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012

Điểm KT 45 phút của 10A6

STT Họ Và Tên Điểm
1 Nguyễn Khánh  An 1.0
2 Danh  Bảo 8.5
3 Bùi Phương  Chăm 5.5
4 Thái Đăng  Dương 8.0
5 Nguyễn Phước  Điền 1.5
6 Hà Văn  Đủ 1.5
7 Mai Huỳnh Trường  Giang 3.0
8 Ngô Nhựt  Hào 4.0
9 Danh  Hiếu 0.0
10 Lê Thị Cẩm  Hường 8.5
11 Đặng Hoài  Khanh 6.5
12 Danh Tuấn  Kiệt 0.0
13 Trần Thị Thiên Kim 4.5
14 Danh Tam  Lan 5.0
15 Bùi Vủ  Liệt 7.5
16 Trần Vủ  Lộc 2.5
17 Huỳnh Tiến  Luật 5.0
18 Nguyễn Thị Trúc  Mai 9.0
19 Viên Thị Kim  Ngân 8.5
20 Trịnh Thu  Ngân 1.5
21 Nguyễn Mỹ  Ngọc 2.5
22 Võ Minh  Nghĩa 6.0
23 Bùi Quốc  Nhân 1.5
24 Huỳnh Yến  Nhi 0.0
25 Danh Thị Huỳnh  Như 3.5
26 Trần Thị Kim  Như 8.5
27 Trần Hữu  Phúc 0.0
28 Châu Chúc  Phương 6.5
29 Danh Na  Ruol 1.5
30 Lương Văn  Tâm 3.5
31 Danh  Thân 2.0
32 Trần Thanh  Thới 5.0
33 Danh Thị Thủy  Tiên 1.5
34 Ngô Quốc  Tinh 10.0
35 Danh Thị Tố  Trăm 3.5
36 Nguyễn Thị Phương Thanh  Trang 7.0
37 Từ Thị Huyền  Trang 0.0
38 Võ Thành  Trung 2.5
39 Huỳnh Kim  Tuyến 9.5


43.6%

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trong mục hồ sơ, bạn có thể chọn "Ẩn danh" để gửi bình luận của mỗi bài viết.

Đề Toán Casio Lớp 12 Tỉnh Kiên Giang Năm 2019 - 2020

Đề thi chọn học sinh giỏi vòng tỉnh GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2019 2020 Ngày thi 12/9/2019