Friday, April 8, 2011

Bài viết về hình học đầu tiên

Đây là bài viết về hình học đầu tiên của blog wordpress này nè nhe.

No comments:

Post a Comment

Trong mục hồ sơ, bạn có thể chọn "Ẩn danh" để gửi bình luận của mỗi bài viết.

Tìm nguyên hàm bằng phương pháp từng phần 2018 Giải tích 12

Tìm nguyên hàm bằng phương pháp từng phần