Saturday, April 16, 2011

Cấu trúc đề thi học kỳ II

Cấu trúc đề thi học kỳ II - Toán 10 (chuẩn)

MÔN

Chủ đề

Điểm

Đại số

Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất 1 ẩn

1 điểm

Dấu nhị thức bậc nhất

Dấu tam thức bậc hai

2,5 điểm

Thống kê

1 điểm

Lượng giác

2 điểm

Hình học

Hệ thức lượng trong tam giác

1 điểm

Phương pháp tọa độ

2,5 điểm

Tổng

10 điểm

Các em học sinh căn cứ theo bảng trên mà về nhà đưa ra kế hoạch ôn tập tốt cho thi học kỳ.

No comments:

Post a Comment

Trong mục hồ sơ, bạn có thể chọn "Ẩn danh" để gửi bình luận của mỗi bài viết.

Tìm nguyên hàm bằng phương pháp từng phần 2018 Giải tích 12

Tìm nguyên hàm bằng phương pháp từng phần